torstai 22. tammikuuta 2009

Helsingin Sanomat Pronssisoturi-kirjasta

Helsingin Sanomat käsitteli dosentti Johan Bäckmanin Pronssisoturi-kirjaa useaan otteeseen. Ohessa juttujen tekstit ja niiden skannaukset.

HS - Kotimaa - 22.9.2008 - 766 merkkiä - 2. painos

Venäläiset vaiko sittenkin hämpit?

Kuka? Kohudosentti Johan Bäckman julkaisee kohukirjansa Pronssisoturi.

Mitä? Bäckman ruotii kirjassaan tallinnalaisen patsaan siirtämistä ja siitä seurannutta venäläisnuorten mellakkaa. Dosentin ydinajatuksena on, että toisin kuin monet - esimerkiksi nyt virolaiset - luulevat, Neuvostoliitto ei miehittänyt Viroa toisen maailmansodan jälkeen. Sen sijaan Venäjä miehittää Viron kymmenen vuoden kuluessa.

Ei kai nyt sentään? Kuten arvostettu Economist-lehti huomautti, on samalla tavalla mahdollista, että tsunami pyyhkäisee Viron mennessään tai että jättimäiset hämähäkit orjuuttavat maan. Nato-jäsenyydestä huolimatta.

HS - Kulttuuri - 23.9.2008 - 2497 merkkiä - 1. painos

Suomalaiskirja kummastuttaa Virossa

KAI JUVAKKA

 "Itsenäisellä Virolla on aikaa enintään kymmenen vuotta", väittää suomalainen kriminologian dosentti Johan Bäckman, joka julkisti maanantaina Tallinnassa kirjan Pronssisoturi. Kirjassaan Bäckman kertoo tarkastelevansa Pronssisoturi-patsaasta syntynyttä kiistaa ja sen taustoja. Tallinnassa huhtikuussa 2007 puhjenneita patsasmellakoita hän nimittää venäläiseksi intifadaksi.

Kirjan julkaisupäivä ja paikka kiistellyn pronssisoturi-patsaan luona oli valittu tarkoituksella. Syyskuun 22. päivänä venäläiset sotaveteraanit kokoontuvat perinteisesti pronssisoturin luokse muistamaan 1944 tapahtunutta Tallinnan valloitusta. Venäläiset kutsuvat sitä vapauttamiseksi, virolaiset miehitykseksi.

Bäckmanin mukaan Viron patsaskiistassa ei ollut kysymys patsaan siirrosta vaan Tallinnan vapauttajien hautamuistomerkin tuhoamisesta ja hautojen häpäisystä. Hän arvioi tapauksen merkitsevän Viron historian loppua ja kiistan jättäneen jälkensä myös EU:n ja Venäjän suhteisiin. "Sitä voi pitää jopa EU:n hajoamisen alkuna", Bäckman väitti.

Bäckman kritisoi jyrkin sanoin suomalaista mediaa väärän Viro-kuvan luomisesta ja "Viron apartheid-järjestelmästä" vaikenemisesta.

"Helsingin Sanomat on ehkäpä maailman venäläisvastaisin sanomalehti", Bäckman julisti. Presidentti Tarja Halosta Bäckman nimitti Viron "apartheidin" kummitädiksi. Tarja Halonen oli mukana Suomen delegaatiossa, kun Viro päätettiin ottaa Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna 1993.

Kirjassaan Bäckman käsittelee suureksi osaksi sodan aikaisia tapahtumia Virossa ja Suomessa. Bäckmanin mukaan Suomesta on tähän asti puuttunut kokonaan tieteellinen sotahistoria.

Bäckman on saanut väitteillään Virossa paljon huomiota. Virolaismedia on lähinnä ihmetellyt miksi jälleen joku suomalainen hyökkää kirjoituksillaan Viroa vastaan.

Arvostettu The Economist -lehden Venäjän politiikan kommentaattori Edward Lucas ihmetteli Bäckmanin Virossa saamaa huomiota. Hän ironisoi Bäckmanin teesiä Viron itsenäisyyden menetyksestä. "Ehkäpä [Bäckman] on oikeassa. Mutta ehkä Viron pyyhkii pois tsunami tai ehkä sen kolonisoivat jättiläishämähäkit", Lucas kirjoitti.

Suomenkielisen kirjan julkaisee virolainen kustannusosakeyhtiö Tarbeinfo, jonka johtaja Vladimir Iljaševitš työskenteli Viron suojelupoliisin mukaan KGB:ssä vuosina 1983-88.

HS - Kulttuuri - 25.9.2008 - 1991 merkkiä - 1. painos

Avoin kirje vaatii Johan Bäckmanin opetuksen tutkintaa Helsingin Yliopistossa

 Joukko suomalaisia ja virolaisia mielipidevaikuttajia kyseenalaistaa Pronssisoturi -kirjan julkaisseen dosentti Johan Bäckmanin aseman Helsingin yliopistossa. He ovat lähettäneet Helsingin yliopistolle avoimen kirjeen, joka on osoitettu rehtori Thomas Wilhelmssonille, kansleri Ilkka Niiniluodolle ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille Jukka Kekkoselle.

Kirjeessä viitataan Bäckmanin kirjaan Pronssisoturi, jossa kiistetään Viron neuvostomiehitys ja kutsutaan puheita miehityksestä natsimyytiksi.

Vetoomuksessa todetaan, että Bäckman julistaa pikaista loppua Viron itsenäisyydelle ja sanoo Viron olevan apartheid-valtio. "Bäckman leimaa puheillaan kansanryhmiä kuten virolaisia, venäläisiä, juutalaisia sekä vironvenäläisiä, ja väärentää Viron historiaa."

Kirjeessä todetaan, että dosentti Bäckman opettaa Helsingin yliopiston opinto-oppaan mukaan lukuvuonna 2008-2009 oikeussosiologiaa ja Venäjän ja Viron oikeuspolitiikan erityispiirteitä.

"Bäckmania Viron ja Venäjän oikeuskäytäntöjen opettajana voi hänen lausuntojensa perusteella vertailla holokaustin kieltäjään, joka opettaa yliopistolla juutalaisten historiaa."

Allekirjoittajat kysyvät, miten on mahdollista, että Helsingin yliopisto hyväksyy Venäjän ja Viron oikeutta ja politiikkaa opettamaan henkilön, joka levittää Viron historiasta ja nykyajasta totuuden vastaista ja vihamielistä propagandaa.

Kirjelmän ovat allekirjoittaneet tutkijat Iivi Anna MassoSuvi SalmenniemiKatri Vallaste jaAnna Rotkirch, europarlamentaarikot Lasse Lehtinen ja Henrik Lax, toimittajat Stefan BrunowImbi Paju ja Jussi K. Niemelä, kirjailijat Mikael EnckellSofi Oksanen ja Elhonen Saks sekä vironvenäläisen kansalaisjärjestön johtaja Jevgeni Krištavovitš.


HS - Kulttuuri - 26.9.2008 - 1538 merkkiä - 1. painos

Historiaa pitää saada tulkita

Muutaman virolaisen ja suomalaisen mielipidevaikuttajan avoimessa kirjeessä Helsingin ylipiston johdolle minut rinnastetaan holokaustin kieltäjään, koska olen julkaissut Viron historiaa kriittisesti ruotivan kirjan.

Rinnastus on omituinen, sillä Pronssisoturi-kirjaani sisältyy ensimmäinen seikkaperäinen kuvaus Viron holokaustista eli juutalaisten ja romanien kansanmurhasta Virossa toisen maailmansodan aikana. Virossa murhattiin fasistimiehityksen aikana 1941-1944 ainakin 125000 syytöntä ihmistä, heidän joukossaan kaikki Viron juutalaiset ja romanit.

Kirjassani käsitellään myös Viron liittäminen Neuvostoliittoon sekä kyyditykset sekä arvioidaan näihin liittyviä tulkintoja. Toisin kuin Viron medioissa on väitetty, kirjassani ei ennusteta Virolle loppua kymmenen vuoden sisällä eikä suositella Viron liittymistä Venäjään. Saamani tiedon mukaan moni kirjeen allekirjoittajista ei ole tutustunut kirjaani.

Avoimen kirjeen allekirjoittajien yritys puuttua opetustyöhöni yliopistolla on selvää stalinismia.

Jokaisella on oltava vapaus esittää tulkintansa historiasta ilman vainotoimia tai vaatimuksia pysyttäytyä vain yhdessä tulkinnassa. Historia ei pyri lopulliseen totuuteen vaan argumentoituun debattiin. Vain totalitäärisissä maissa poliitikot voivat puuttua yliopisto-opetuksen sisältöihin.

JOHAN BÄCKMAN


HS - Kulttuuri - 26.9.2008 - 1573 merkkiä - 1. painos

Johto ei voi ottaa kantaa

Yliopiston tutkimuksen päätehtävä on etsiä totuutta ja uutta tietoa. Tutkimuksen peruslähtökohdat kriittisyys ja luovuus edellyttävät tutkimuksen ja opetuksen vapautta, joka ulottuu myös yliopiston yksittäisiin tutkijoihin ja opettajiin.

Yliopiston johdon ei näin ollen tule puuttua tai ottaa kantaa tutkijoiden esittämiin väitteisiin ja tutkimustuloksiin.

Yliopiston autonomia turvaa sen, että opetuksen ja tutkimuksen vapaus toteutuu myös suhteessa yliopiston ulkopuolisiin tahoihin. Tulosten ja väittämien totuuden ja vakavasti otettavuuden arviointi on tiedeyhteisön tehtävä. Jos tutkimuksessa on rikottu tutkimuseettisiä periaatteita, asia on selvitettävä eettisten ohjeiden mukaisella menettelyllä.

Helsingin yliopistossa dosentin nimittämisperusteina ovat hakijan tieteellinen pätevyys ja opetustaito. Hallintojohtosäännön mukaan dosentilla on oikeus ilman eri määräystä antaa alansa opetusta. Opetuksen tason seuraaminen on tiedekunnan ja laitoksen keskeinen tehtävä.

Helsingin yliopisto tekee läheistä ja molemmin puolin arvostettua ja arvokasta yhteistyötä virolaisten sisaryliopistojensa kanssa. Tällä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Helsingin yliopistolle Viron itsenäisyys on erittäin myönteinen asia, ja yliopisto näkee, että Viron itsenäisellä valtiollisella asemalla on ollut huomattava merkitys yliopistojenkin suhteiden kehittymiseen nykyiselle tasolle.

THOMAS WILHELMSSON

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti